Hållbarhet 2024 – Stafettmaran
Hållbarhet 2024

Genom att göra kloka val gällande samarbetspartner kan Stafettmaran stå för att vara ett hållbart evangemang.

Stafettmaran arbetar aktivt med att minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna.

Våra samarbetspartner inom livsmedel använder hållbara metoder för produktion och närodlat livsmedel.
Vidare använder vi samarbetspartner som använder klimatsmarta transporter genom t.ex. tåg. De arbetar aktivt för att sänka sina växthusgasutsläpp.

Genom Stafettmarans lokala arbete främjar vi arbetstillfällen, lokal kultur och lokal konsumtion.

Stafettmaran främjar jämställdhet genom att män, kvinnor, flickor och pojkar kan tävla tillsammans på lika villkor.
Stafettmarans styrelse har en jämn könsfördelning.

Genom bidrag till Barncancerfonden bidrar Stafettmaran till att skapa förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till god hälsa.
Hela evenemangets grundstomme är hälsofrämjande genom rörelse, glädje och gemenskap.

YSTAD EVENTSTAFF AB

© 2024 Stafettmaran | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket