Villkor – Stafettmaran

Villkor

Genom att du godkänner dessa villkor godkänner du att:

 • Din egen personlig försäkring gäller vid skada och olycksfall, skulle ni inte ha en egen försäkring så kan ni ta kontakt med oss på info@stafettmaran.se. Själva arrangemanget runt och under är vi ansvariga för, där följer vi de lagar och bestämmelser som gäller.
 • För det fall vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa.
 • På grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk, indragna tillstånd eller andra liknande omständigheter.
 • Om Loppen ställs in på grund av någon av de omständigheter som listas ovan återbetalas inte erlagd anmälningsavgift till Loppen och vi är inte skyldiga att utge skadestånd eller annan kompensation till dig.
 • vi förbehåller oss rätten att förändra Loppens sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att Loppen skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.
 • anmälan till Loppen är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte, får du förhinder maila info@stafettmaran.se, så avanmäler vi dig utan återbetalning.
 • vid händelse av sjukdom eller skada måste du ha tecknat Folksams försäkring Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan anmälan, återbetalningen anmäls direkt till försäkringsbolaget, när du fått klart med återbetalningen kontaktar du Stafettmaran för avanmälan på info@stafettmaran.se
 • vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppen för information eller erbjudanden.
 • om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.
 • sådana personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på det sätt som anges i dessa villkor.
 • Du kan komma att fotograferas och filmas i samband med Loppen,dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, publiceras på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning.

Till anmälan 

Erbjudanden från våra parners

Alarm-tjänst

© 2020 Stafettmaran | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket